Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Minitoelage

Tabs

Downloads

Formulieren

Begeleiding

Het Kunstenloket geeft gratis advies aan individuele kunstenaars met vragen over zakelijke en juridische aspecten bij uw dossier.

U kan terecht bij de sectorale steunpunten BAM, Vti en Muziekcentrum voor inhoudelijke ondersteuning.