Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Interculturaliseren

Vlaams Actieplan interculturalisering

Het kennisknooppunt interculturaliseren werd opgericht om de doelstellingen van het Vlaams Actieplan interculturalisering van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport te helpen realiseren.

Er is veel expertise in Vlaanderen en de ons omringende landen aangaande interculturaliseren. Het is de specifieke opdracht van het kennisknooppunt om op zoek te gaan naar deze expertise, ze te bundelen en te verspreiden over de grenzen van sectoren en beleidsdomeinen heen. Om de slaagkansen van nieuwe projecten en experimenten te verhogen legt het kennisknooppunt verbindingen met organisaties die interculturele ervaring hebben om in begeleiding te voorzien. Onder andere via een website wordt de kennis die verzameld werd ontsloten.


Website

De website www.interculturaliseren.be wil alle relevante informatie rond het thema interculturaliseren verzamelen en ontsluiten. De site is bedoeld als inspiratiebron voor personen en organisaties binnnen de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport om interculturaliseringsplannen aan te vatten en/of verder te zetten.