Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultuurindustrie

Een beleid voor de cultuurindustrie

Ter ondersteuning van ondernemingen die producten of diensten voortbrengen en verdelen met een culturele content en die output commercieel willen vermarkten wordt een specifiek beleid voor de cultuurindustrie ontwikkeld. Het gaat hierbij om ondernemingen binnen onder andere volgende sectoren: 

  • nieuwe media en computergames
  • de audiovisuele sector en digitale vormgeving
  • de muziekindustrie en het concertwezen
  • design en designermode
  • de gedrukte media en grafische vormgeving
  • de uitgeverijen en de boekhandel
  • de musical en podiumkunsten
  • de distributie binnen de beeldende kunsten.

CultuurInvest

Het doel van Cultuurinvest is creatieve ondernemers de nodige financiële ademruimte te geven om hun onderneming te laten groeien. Cultuurinvest doet dit door middel van:

  • investering op basis van achtergestelde leningen of kapitaalparticipaties
  • ondersteuning door middel van opleidingen, coaching, advies, ...

Visietekst

In de beleidsnota Cultuur 2004-2009 wordt een beleid voor de cultuurindustrie in Vlaanderen als belangrijke strategische doelstelling geformuleerd. De cultuurindustrie is een partner in het bereiken van cultuurpolitieke doelstellingen. Met betrekking tot de cultuurindustrie bestaan in het publieke discours uiteenlopende visies, definities en meningen, dikwijls verkondigd vanuit een subjectieve kijk en een zekere betrokkenheid. De visietekst heeft als opzet een eerste strategisch kader weer te geven voor het beleid met betrekking tot de cultuurindustrie in Vlaanderen. 

De tekst werd eind 2004 ontwikkeld vanuit het Beleids- en informatiepunt van de toenmalige administratie Cultuur, in samenspraak met collega-ambtenaren uit de verschillende afdelingen en in samenwerking met een visiegroep. Dit vanuit een poging om een zekere objectivering van de discussie te bereiken. De visiegroep werd samengesteld uit experts uit een aantal sectoren binnen de cultuurindustrie. Deze visietekst is geen officieel beleidsdocument is en geeft in die zin geen officiële beleidslijnen weer.


Contact 

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Tel.: 02 553 69 47