Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Zoekresultaten

Pagina

Gedeelde verantwoordelijkheid

De uitvoering van het letterenbeleid in Vlaanderen is een zaak van gedeelde verantwoordelijkheid tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren en het agentschap Kunsten en Erfgoed. 

Pagina

Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureelerfgoedconvenants met lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om het ontwikkelen van een lokaal cultureelerfgoedbeleid te stimuleren.

Pagina

De subsidiëring van cultureel-erfgoedpublicaties is een flankerende maatregel voor het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.