Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Zoekresultaten

Verfijn je zoekactie

Pagina

In 2006 werd, in opdracht van Kunsten en Erfgoed, een studieopdracht naar de problematiek, mogelijkheden en opportuniteiten van de Vlaamse bevoegdheid op het vlak van successierechten, voor de collectieopbouw van de Vlaamse musea en erfgoedinstellingen en voor de collectie van de Vlaamse Gemeensc

Pagina

De Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen onderscheidt vijftien categorieën  van cultuurgoederen waarvoor een uitvoervergunning vereist is om ze buiten de EU te brengen.

Pagina

Standaardvergunning

De standaardvergunning kan gebruikt worden voor elke tijdelijke en definitieve uitvoer van cultuurgoederen.

De geldigheidsduur van de vergunning is twaalf maanden na afgifte.

Pagina

De standaardvergunning

U kan als eigenaar zelf de vergunning aanvragen. In de regel worden uitvoervergunningen aangevraagd door de firma die ook voor het transport van de werken instaat, alsook voor de douaneformaliteiten.

Pagina

Onontvankelijke aanvragen

Onvolledige aanvragen zijn onontvankelijk. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media meldt de aanvrager het onontvankelijk zijn binnen 15 dagen na ontvangst van de aanvraag.

Als onvolledig gelden:

  •  
  • 1 van 3
  • ››