Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Zoekresultaten

Verfijn je zoekactie

Pagina

De subsidiëring van cultureel-erfgoedpublicaties is een flankerende maatregel voor het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.

Pagina

De Vlaamse Regering kan een jaarlijkse werkingssubsidie toekennen aan een samenwerkingsverband van een representatieve groep van culturele archiefinstellingen, ingedeeld bij het Vlaamse niveau, voor het beheer van de Archiefbank Vlaanderen.

Pagina

Het tewerkstellingsbeleid dat gevoerd wordt met de subsidies voor aanvullende tewerkstelling in het culturele veld werd ingepast in het sectorale beleid.

We onderscheiden drie categorieën:

Pagina

De Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de gemeenten voeren elk een cultureel-erfgoedbeleid. Allen vanuit dezelfde bezorgdheid dat het cultureel erfgoed een meerwaarde betekent voor de gemeenschap en dat de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed belangrijk is.

Pagina

Het cultureel erfgoed en het onroerend erfgoed zijn natuurlijke partners. Voor het cultureel erfgoed enerzijds en het onroerend erfgoed anderzijds voert de Vlaamse overheid een beleid op maat. Het beleid groeit steeds meer naar elkaar toe waardoor afstemming noodzakelijk is.

  •  
  • 1 van 41
  • ››