Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Zoekresultaten

Verfijn je zoekactie

Pagina

Een fysische ingreep op een beschermd voorwerp is pas toegestaan nadat de eigenaar, bezitter of houder daarvoor de toestemming heeft gekregen van de minister.

Pagina

De minister beslist over het al dan niet toekennen van de subsidie. Een subsidievraag kan enkel geweigerd worden wanneer de ingediende aanvraag onontvankelijk is of bij ontoereikendheid van de op de begroting ingeschreven kredieten. 

Pagina

Met de databank Iedereen kan zetelen wil de minister van cultuur aan alle geïnteresseerden de kans bieden om zich kandidaat te stellen voor een mandaat binnen een structuur. 

Nieuws

Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege wordt de Topstukkenlijst uitgebreid met zes objecten en zeven verzamelingen over de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om een voorlopige opname in de Topstukkenlijst, de eerste stap in de bescherming.  De definitieve opname moet binnen de 9 maanden gebeuren. Daarmee zal de Topstukkenlijst 428 individuele stukken en 45 verzamelingen tellen.

  •  
  • 1 van 7
  • ››