Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

VAi

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is een centrum voor hedendaagse architectuur. Het heeft als streefdoel om het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, om het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren en om kennis over architectuur te verspreiden.

Het is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie omtrent Vlaamse architectuur en actuele ontwikkelingen in het architecturale beleid in Vlaanderen. Als steunpunt voor architectuur biedt het een platform aan voor iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurcultuur. Het VAi organiseert tentoonstellingen, lezingen, debatten, architectuurreizen en brengen publicaties uit en coördineren evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en de Dag van de Architectuur.

Bovendien vertegenwoordigt het VAi Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en beschikt het over een netwerk van architectuurinstituten in Europa en wereldwijd.

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) werkt onder de koepel van het VAi. Het CVAa brengt architectuurarchieven en vormgevingserfgoed in kaart, geeft er advies over en wil via publicaties en tentoonstellingen een breed publiek betrekken bij dit erfgoed. 

Contact

Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

postadres Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen

bezoekadres Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Tel.: +32 (0)3 242 89 70 - Fax: +32 (0)3 242 89 79

info@vai.be - www.vai.be