Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunstensteunpunt

De kunstensteunpunten BAM (Instituut voor beeldende audiovisuele en mediakunst), VTi (Vlaams Theaterinstituut) en Muziekcentrum Vlaanderen werden samengevoegd tot één steunpunt, Kunstenpunt. Dit kunstensteunpunt is het aanspreekpunt voor alle sectoren en functies die zijn opgenomen in het nieuwe Kunstendecreet.

Het gaat om de sectoren:

 • podiumkunsten
 • muziek
 • beeldende kunst
 • architectuur en vormgeving.

De functies die Kunstenpunt ondersteunt zijn:

 • ontwikkeling (ontwikkelen artistieke praktijk)
 • productie (creatie)
 • presentatie (delen met een publiek)
 • participatie (inspanningen i.f.v. actieve deelname aan kunst)
 • reflectie (de reflectie en kritiek op kunst).

De kerntaken van het Kunstenpunt zijn:

 • praktijkondersteuning: een actieve dienstverlening verzorgen op het vlak van deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg omtrent de verschillende functies in de artistieke praktijk, door vorming, begeleiding, kennisuitwisseling en samenwerking
 • veldanalyse: op basis van permanente evaluatie en het daartoe nodige onderzoek een bijdrage leveren aan een continue ontwikkeling van het kunstenveld en het overheidsbeleid ter zake, onder meer door de opmaak van een landschapstekening bij aanvang van elke nieuwe legislatuur
 • actief bijdragen aan de ontwikkeling van de internationale dimensie van de kunsten uit Vlaanderen door internationale communicatie en promotie.

Kunstenpunt besteedt aandacht aan de bevordering van culturele diversiteit. Het ondersteunt ook kunstenaars en kunstenorganisaties op het vlak van kunsteducatie, sociaal-artistiek werk en de participatie van kinderen en jongeren.


Contact

Kunstenpunt
Ravensteingalerij 38, 1000 BRUSSEL
T 02 274 17 60
info@kunsten.be - www.kunsten.be