Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

FARO

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld. Het steunpunt staat ter beschikking voor de hele cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen:

  • musea
  • archieven
  • erfgoedbibliotheken
  • erfgoedcellen
  • volkscultuur
  • erfgoedverenigingen, …

Kortom, iedereen die met roerend en immaterieel erfgoed bezig is. 

Het steunpunt is een dienstverlenende organisatie die zich situeert tussen de overheid en het cultureel-erfgoedveld. Het doel van het steunpunt is om op basis van zijn kerntaken - praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie - cultureel-erfgoedactoren, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren. Het steunpunt verwerkt informatie vanuit verschillende hoeken (het beleid, het buitenland, …) en geeft dit door aan het veld. Het zorgt ervoor dat het veld zich hierdoor ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Het steunpunt is hierdoor een belangrijke partner van de Vlaamse overheid.

Het woord ‘faro’ betekent in verschillende talen ‘vuurtoren’. Het verwijst naar Pharos, een eiland dat vroeger voor de kust van Egypte lag en waar een van de oude zeven wereldwonderen te vinden was, de gelijknamige vuurtoren. Achter de vuurtoren van Pharos lag Alexandrië, met de tempel voor de muzen, het M(o)useion (waaruit het woord museum is voortgekomen) en de mythische bibliotheek van Alexandrië.

Als metafoor drukt een vuurtoren uit wat een steunpunt kan zijn: een referentiepunt, een symbool dat staat voor waakzaamheid en zorgzaamheid, een baken waarop organisaties en overheden kunnen vertrouwen.


Contact

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51, 1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 213 10 60 - Fax: +32 (0)2 213 10 99 

info@faronet.be - www.faronet.be