Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Gebruik Vergunning

Standaard vergunning

Het formulier bestaat uit drie exemplaren:

  • exemplaar nr. 1: aanvraag

Wordt bewaard door de instantie van afgifte (departement CJM);

  • exemplaar nr. 2: exemplaar voor de houder

Wordt door de uitvoerder ter staving van de aangifte ten uitvoer voorgelegd aan het bevoegde douanekantoor van uitvoer en wordt, nadat het kantoor zijn stempel heeft aangebracht, aan het cultuurgoed toegevoegd;

  • exemplaar nr. 3: exemplaar voor de instantie van afgifte

Wordt door de uitvoerder voorgelegd aan het bevoegde douanekantoor van uitvoer en vergezelt verder de zending tot aan het douanekantoor van uitgang uit het douanegebied van de Unie; na goedkeuring door de douanediensten wordt dit exemplaar naar de instantie van afgifte teruggezonden.


Algemene open vergunning

Het formulier bestaat uit twee exemplaren:

  • exemplaar nr. 1:

Wordt door de uitvoerder ter staving van de aangifte ten uitvoer overgelegd aan het bevoegde douanekantoor en vergezelt zij de goederen tot het douanekantoor op de plaats van uitgang uit het douanegebied van de Europese Unie;

  • exemplaar nr. 2: exemplaar voor de exporteur

Wordt door de aanvrager bewaard;

Samen met de vergunning dient een lijst van uit te voeren goederen wordt voorgelegd aan de douane. De lijst moet worden opgesteld op papier met het briefhoofd van de betrokken instelling en elke bladzijde moet worden ondertekend door een met name genoemde vertegenwoordiger van de instelling. Elke bladzijde wordt tevens  voorzien van het stempel van de instelling, dat ook op de vergunning voorkomt.


Specifieke open vergunning

Het formulier bestaat uit twee exemplaren:

  • exemplaar nr. 1: Specifieke open vergunning

Wordt door de uitvoerder ter staving van de aangifte ten uitvoer overgelegd aan het bevoegde douanekantoor en vergezelt zij, indien een schriftelijke aangifte vereist is, de goederen tot het douanekantoor op de plaats van uitgang uit het douanegebied van de Europese Unie;

  • exemplaar nr. 2: Exemplaar voor de exporteur

 te bewaren door de aanvrager bewaard;

De vergunning dient, hetzij samen met een schriftelijke aangifte ten uitvoer te worden voorgelegd, hetzij samen met de cultuurgoederen te worden getoond.