Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wie levert de vergunning af?