Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Provinciale Bibliotheek Limburg

© Luc Daelemans

Provinciale Bibliotheek Limburg

PBL

Provinciale Bibliotheek Limburg

© fotografie: Luc Daelemans

 

 Adres(sen) waar de collectie geraadpleegd kan worden:

Martelarenlaan 17, 3500 Hasselt

 

T  +32 11 29 59 00

@ pbl@limburg.be

www.limburg.be/pbl

 

 Erkend sinds 2011

PBL