Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Ontwikkelingsgerichte beurs

Tabs

Downloads

Formulieren

Begeleiding

Het Kunstenloket  geeft gratis advies aan individuele kunstenaars met vragen over zakelijke en juridische aspecten bij uw dossier.

U kan terecht bij de sectorale steunpunten BAM, Vti en Muziekcentrum voor inhoudelijke ondersteuning.