Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

MIAT – Museum over Industrie, Arbeid en Textiel