Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunstmuseum aan Zee

Kunstmuseum aan Zee

Adres(sen) waar de collectie geraadpleegd kan worden:

Kunstmuseum aan Zee, Romestraat 11, 8400 Oostende - Ensorhuis, Vlaanderenstraat 27, 8400 Oostende - Permekemuseum, Gistelse Steenweg 341, 8490 Jabbeke

T +32 59 50 81 18
@ kunstmuseumaanzee@west-vlaanderen.be
www.kunstmuseumaanzee.be

 

Erkend sinds 1999

Mu.Zee