Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

Kadoc archieven

KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

KADOC

Adres(sen) waar de collectie geraadpleegd kan worden:

Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven

 

T  +32 16 32 35 00

@ postmaster@kadoc.kuleuven.be

www.kadoc.kuleuven.be

 

Erkend sinds 2011

KADOC