Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Het nieuwe Kunstendecreet (van kracht vanaf 2016)

Wetgevend kader

Op 4 december 2013 werd het nieuwe Kunstendecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet creëert een nieuw kader voor de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen.


Het uitvoeringsbesluit (PDF) dat bij dit decreet hoort, is op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. In dit uitvoeringsbesluit worden een aantal praktische zaken vastgelegd:

 • de indiendata voor subsidies
 • de organisatie van de kwaliteitsbeoordeling
 • de voorschottenregeling, ….


Een decreet wordt steeds ingediend samen met een memorie van toelichting (PDF). In de memorie wordt aangegeven waarom er een nieuwe decreet nodig is, en wordt elk artikel van het decreet inhoudelijk besproken.  Een memorie van toelichting wordt na de indiening van een decreet in het parlement, niet meer gewijzigd. Het decreet kan wel nog worden aangepast, naar aanleiding van besprekingen in het parlement, opmerkingen van de Raad van State, van de bevoegde adviesraden, etc. Om deze reden is een memorie interessante achtergrondlectuur, maar staan er elementen in die niet volledig correct (meer) zijn.

De nieuwe regelgeving is gebaseerd op:

 • De resultaten van een grondige evaluatie en bevraging van de kunstensector door Kunsten en Erfgoed, uitgevoerd in de herfst van 2012. Die bevraging leverde een aantal duidelijke te remediëren pijnpunten op, maar ook de vraag naar nieuwe ondersteuningsinstrumenten en een andere organisatie van de kwaliteitsbeoordeling en het beleidskader.
 • De conceptnota Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten (PDF) van minister Schauvliege. Deze conceptnota pleitte voor een vernieuwing van het Kunstendecreet en het beleidskader kunsten, en gaf ook de krachtlijnen aan.
 • Naast minister Schauvliege lanceerde ook Vlaams Parlementslid Bart Caron een conceptnota in verband met de herziening van het kunstendecreet.
 • Daarnaast organiseerde de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement hoorzittingen naar aanleiding van beide conceptnota’s.


Het Kunstendecreet werd ingediend door deze Vlaamse volksvertegenwoordigers:

 • Paul Delva (CD&V)
 • Yamila Idrissi (SP.A)
 • Marius Meremans (N-VA)
 • Bart Caron (Groen)
 • Johan Verstreken (CD&V)
 • Philippe De Coene (SP.A)
 • Wilfried Vandaele (N-VA).


Het decreet werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement door:

 • CD&V
 • SP.A
 • NV-A
 • Groen
 • Open Vld.


Het volledige parlementaire dossier over het nieuwe Kunstendecreet vindt u op de site van het Vlaams Parlement.


Het uitvoeringsbesluit werd voorbereid door het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Net zoals het kunstendecreet is dit uitvoeringsbesluit gebaseerd op bovenvermelde conceptnota’s, consultaties en evaluaties. 

Organisatie van de invoering van het nieuwe decreet

Meer info

Ontdek hoe Kunsten en Erfgoed de invoering van het nieuwe decreet organiseert.

Heeft u een vraag? Stel ze ons!

nieuwkunstendecreet@vlaanderen.be