Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Belgische Voorzitterschap van de Raad van Europa

Het roterend Belgisch Voorzitterschap van de Raad van Europa, dat nu loopt van november 2014 tot mei 2015. Het geeft België de mogelijkheid om mee een stempel te drukken op de internationale agenda.