Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2018 wordt het  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18).  Een jaar lang vieren we de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa. Met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wil de EU de culturele diversiteit promoten. Ook wil de EU de economische meerwaarde van erfgoed en het belang ervan voor de externe betrekkingen van de EU illustreren.

Waarom een EYCH18?

Het doel is om mensen bewuster te maken van de Europese dimensie van hun geschiedenis en waarden en het gevoel van Europese identiteit te versterken.

Tegelijkertijd vestigt EYCH18 de aandacht op de talloze mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de daaraan gekoppelde uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Enkele van die uitdagingen zijn de gevolgen van de digitale omwenteling, de druk van het milieu, de fysieke druk op erfgoedlocaties en de illegale handel in cultuurgoederen.

 

Organisatie

Europa

De organisatie is in handen van de Europese Commissie.

Alle lidstaten werden gevraagd om ‘nationale coördinatoren’ aan te duiden. In België hebben de drie gemeenschappen en het Brussels Gewest elk een 'nationale' coördinator aangeduid. Voor Vlaanderen neemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media die rol op.

De brede erfgoedsector wordt Europees vertegenwoordigd door een Stakeholders’ Committee. Daarvoor werden 35 internationale erfgoedorganisaties geselecteerd. De geselecteerde organisaties zijn bijvoorbeeld FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST en ICOM Europe.

De EU voorziet een budget van 8 miljoen euro. Dit bestaat vooral uit financiering binnen bestaande subsidieprogramma’s (extra calls of verschuiving van aandacht naar erfgoed) voor grote transnationale projecten en voor communicatie op EU-niveau.  

 

België en Vlaanderen

Het EYCH18 is een uitgelezen kans om het erfgoed in Vlaanderen en de rol die het speelt in de samenleving in de kijker te plaatsen.  

Momenteel wordt de organisatie van het EYCH18 in Vlaanderen voorbereid. Hiervoor werken het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media nauw samen met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met FARO en Herita.

Er is ook afstemming met de andere gewesten, gemeenschappen en de federale overheid.

 

Erfgoedsector in Vlaanderen

We doen een warme oproep naar de sector om activiteiten en evenementen te organiseren om het diverse erfgoed in Vlaanderen en Brussel te vieren. De brede erfgoedsector in Vlaanderen kan in haar in hun programmering inhaken op het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Grijp je kans om mensen aan te moedigen om het rijke en gevarieerde erfgoed van Europa te verkennen, om de unieke waarde van het erfgoed te vieren, te begrijpen en te beschermen, en om nadenken over de plaats die erfgoed in ons leven inneemt.

Wil je in 2018 een breed en divers publiek betrekken bij je erfgoed? Past je activiteit binnen de doelstelling van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed? 

Vraag dan het label aan. 

 

Projectsubsidies

De focus van de projectsubsidies in Vlaanderen ligt op participatie en educatie. Met de projectsubsidies willen we het draagvlak voor de zorg voor erfgoed verhogen, de samenwerking tussen diverse actoren bevorderen en de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg stimuleren. De subsidie kan aangevraagd worden door erkende intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten, erkende onroerend-erfgoeddepots, onroerend-erfgoedgemeenten, cultureel-erfgoedcellen en regionale collectie beherende cultureel-erfgoedorganisaties.

 

EU-subsidies

Om transnationale projecten in het kader van het EYCH18 op te zetten voorziet de Europese Commissie specifieke calls binnen bestaande EU-subsidieprogramma’s zoals Creatief Europa, Cosme, Europa voor de Burger, Horizon2020 en Erasmus +. 

Om u op weg te helpen, organiseerde de Vlaamse overheid op 19 september 2017 een informatiesessie.

Lees het verslag.

Presentaties:

 

Wat volgt binnenkort? 

Begin november 2017 geven de Vlaamse minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, minister-president Geert Bourgeois en de Vlaamse minister bevoegd voor Culturele aangelegenheden, Sven Gatz het officiële startschot van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. Tijdens dit event zullen de concrete plannen en de stimulansen vanuit de Vlaamse overheid in samenwerking met FARO en Herita voorgesteld worden. Meer informatie volgt binnenkort.

 

Initiatieven van het Departement CJM en OE

Portaalsite www.europeeserfgoedjaar2018.be 

  • In de lijn van de doelstellingen van het EYCH18
  • Light procedure – bottom-up – zichtbaarheid geven
  • Toekennen van een label voor het EYCH18 aan activiteiten

Subsidiereglement

  • Stimulansen geven op lokaal vlak
  • Beperkte doelgroep
  • Focus op participatie

Fotowedstrijd

  • In heel België

Faro Conventie

  • Streven naar ratificatie en vertaling

Sectorevents

  • Bijvoorbeeld de studiedag rond lokaal erfgoedbeleid, participatie en de Faro Conventie (16/1/2018)

 

Contact

Coördinator voor Vlaanderen: Brigitte Myle, erfgoedjaar@europeeserfgoedjaar2018.be