Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

EU-voorzitterschappen en de denkgroep ‘EU en erfgoed’

Elk half jaar wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Het voorzitterschap speelt een belangrijke rol in het wetgevend en politiek besluitvormingsproces.

Het voorzittend land heeft de vrijheid om prioriteiten te stellen. In het kader van dergelijke voorzitterschappen worden bijvoorbeeld ook conferenties rond bepaalde thema’s georganiseerd.

Zo ging tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU eind 2010 ging de conferentie Erfgoed: een meerwaarde voor Europa. De voordelen van interactie door. De afsluitende Verklaring van Brugge lag aan de basis van de werkzaamheden van de internationale denkgroep Eu en erfgoed. Naar aanleiding van deze conferentie werd door de Vlaamse overheid de internationale denkgroep ‘EU en erfgoed’ opgericht.  Het secretariaat van de denkgroep zat de eerste vier jaar bij het agentschap Onroerend Erfgoed en wordt vanaf 2015 overgenomen door Kunsten en Erfgoed. (Contact Brigitte Myle, tel. 02 553 69 11.)

Op 21 mei 2014 nam de Raad van Europese Unie tijdens het Grieks voorzitterschap conclusies aan over erfgoed als een Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa die verder bouwt op de recente raadsconclusies en in gaat op de mogelijkheden van de EU om de intrinsieke waarde van het erfgoed te bevorderen en te profiteren van zijn economische en maatschappelijke potentieel.